2021 Alvar Beyer Yanomami

Yanomami

   20 × 40 cm   Acryl auf Holz   2021